Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cardiovascular disease [engelsk]    hjerte- og karsykdom [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen