Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
carpe [fransk]    karpe [norsk]   carp [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Carpe diem [latin]    Seize the day [engelsk]   (opportunity) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
carpetbacking [engelsk]    teppebunning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Carpe Cerevisi [latin]    Seize the beer! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carpe diem, quam minimum credula postero [latin]    Seize the day, trust as little as possible in tomorrow [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom