Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
case [italiensk]    Flertall av casa
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
case [portugisisk]    Første person entall konjunktiv presens av casar. Tredje person entall konjunktiv presens av casar. Tredje person entall imperativ av casar.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
case [norsk]    kasus, tilfelle, sak, eksempel(tilfelle) [avløserord]   jf. case study
Norske avløserord for importord © Språkrådet
case [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case [engelsk]    kasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
caserio [spansk]    nabolag [norsk]   hood [engelsk]   Nabolaget, The hood, el barrio, the projects.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Case No. [engelsk]    saksnr. [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Case Type [engelsk]    Sakstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lowercase [engelsk]    med små bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uppercase [engelsk]    store bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caseus, -i [latin]    ost [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
case study [norsk]    kasusstudie, tilfellestudie, eksempelstudie [avløserord]   jf. case
Norske avløserord for importord © Språkrådet
case record [engelsk]    journal [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
case sensitive [engelsk]    skill mellom små og store bokstaver [norsk]   (versalfølsom)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
case-sensitive [engelsk]    (som) skiller mellom store og små bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caseria/cazeria [spansk]    jakt [norsk]   Det kan bety to ting. å jake på en partner/ jente, ellers ofte brukt i sammenhengen å jakte på blod eller for å drepe.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
case-control study [engelsk]    kontrollstudie, -undersøkelse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen