Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
cash [engelsk]    kontanter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
cash [engelsk]    kontant [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cash [engelsk]    kontant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
e-cash [norsk]    e-penger, digitale penger [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cashbook [engelsk]    kassabok [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cash flow [engelsk]    Kontantstrøm [norsk]   Netto pengestrøm i en definert periode. Omfatter alle inn- og utbetalinger knyttet til drift, investeringer, innbetaling av ny egenkapital og annen finansiering (låneopptak mv.)
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow [engelsk]    nettoinntekt, nettoprofitt, profittstrøm, cash flow, [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
petty cash [engelsk]    håndkasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash receipt [engelsk]    kvittering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cash register [engelsk]    Kassa-apparat [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
cash discount [engelsk]    kontantrabatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash management [engelsk]    likviditetsstyring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cash management [norsk]    likviditetsstyring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
electronic cash [engelsk]    elektroniske penger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash on delivery [engelsk]    etterkrav, betales ved levering [norsk]   akronym:COD
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cash on delivery [engelsk]    oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow forecast [engelsk]    kontantstrømprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cash flow pr. aksje [norsk]    Kontantstrøm pr. aksje. Et selskaps ordinære nettoresultat etter skatt, men før ordinære avskrivninger, dividert med årets gjennomsnittlige antall aksjer og justert for eventuelle kapitalutvidelser.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
cash on delivery outstanding [engelsk]    utestående oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft