Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
cash flow [engelsk]    Kontantstrøm [norsk]   Netto pengestrøm i en definert periode. Omfatter alle inn- og utbetalinger knyttet til drift, investeringer, innbetaling av ny egenkapital og annen finansiering (låneopptak mv.)
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow [engelsk]    nettoinntekt, nettoprofitt, profittstrøm, cash flow, [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Price/Cash flow [norsk]    Forholdet mellom en aksjes kurs og selskapets Cash flow pr. aksje.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
cash flow forecast [engelsk]    kontantstrømprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cash flow pr. aksje [norsk]    Kontantstrøm pr. aksje. Et selskaps ordinære nettoresultat etter skatt, men før ordinære avskrivninger, dividert med årets gjennomsnittlige antall aksjer og justert for eventuelle kapitalutvidelser.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA