Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
casting [sports]    (sport, utellelig) konkurransesport der det kastes med flue- eller haspelstang og målet er presisjonskasting eller å kaste så lang som mulig (kunst, tellelig) opptaks- eller utvalgsprøve, særlig for artister, skuespillere eller modeller; audition
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
casting [engelsk]    (sport, utellelig) casting (kunst, tellelig) casting prøvespilling
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
casting [norsk]    Engelsk for det å finne/skrive kontrakt med ulike personer til å besette ulike roller.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
die casting [engelsk]    presstøping, kokillestøping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
casting vote [engelsk]    dobbeltstemme [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
casting/binding off [engelsk]    avmaskning [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
casting (eg for elastic) [engelsk]    løpegang [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
public service broadcasting [norsk]    allmennkringkasting [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Internet Protocol multicasting [engelsk]    multicasting for Internett-protokoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft