Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
catalytic surface [engelsk]    katalytisk flate, lokasjon, region, sone, sektor, domene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen