Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cataract [norsk]    grå stær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
cataracta [med. el. latin]    katarakt [norsk]   Fordunkling av linsen i øyet. Medfører at synet går ned. Kan opereres.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cataracta senilis [norsk]    grå stær som oppstår etter man har fylt 45 år
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta complicata [norsk]    grå stær som skyldes sykelige forandringer i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta congenitae [norsk]    grå stær som er medfødt
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta secundaria [norsk]    etterstær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta traumatica [norsk]    grå stær som skyldes skader
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter