Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cataracta complicata [norsk]    grå stær som skyldes sykelige forandringer i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter