Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
catch the President's eye [engelsk]    be presidenten om ordet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget