Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cater [engelsk]    levere mat til, beverte; dekke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
catering [norsk]    matlevering; selskapsmat; keitering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
caterpillar [engelsk]    sommerfugllarve, kålorm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Turdus fuscater [latin]    Stortrost [norsk]   Great Thrush [engelsk]   10+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 1 ss 25.9., 5+ Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus fuscater [latin]    Sotskogtrost [norsk]   Slaty-backed Nightingale-Thrush [engelsk]   8 Monteverde 28/2, 1 Tapantí 3/3, 1 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no