Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Jelly catfish [engelsk]    Blåsteinbit  [norsk]   Anarhichas denticulatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Spotted catfish [engelsk]    Flekksteinbit  [norsk]   Anarhichas minor [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Atlantic catfish [engelsk]    Gråsteinbit  [norsk]   Anarhichas lupus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet