Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
cc [engelsk]    kopi (til) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cc [forkortelse/akronym]    cicero [norsk]   (0,451 cm)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CC [akronym]    Clomifencitrat [norsk]   Et stoff som tas i tablettform for å stimulere til eggløsning. Kan medføre utvikling av mer enn ett egg.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
CCD [norsk]    Charge Coupled Device Lysfølsom chip som brukes i kameraer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bcc [engelsk]    blindkopi (til) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bcc [engelsk]    blindkopi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CCD [engelsk]    CCD (charge-coupled device) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FCC [norsk]    FCC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CCD [akronym]    lysfølsom krets [norsk]   charge-coupled device [engelsk]   instrument med lysfølsomme kretser
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
DCC [forkortelse/akronym]    Dynamic Currency Conversion [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
SSCC [norsk]    SSCC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CERT/CC [norsk]    CERT/CC (Computer Emergency Response Team/ Coordination Center) er et betydelig koordineringssenter som operativt håndterer Internett-sikkerhetshendelser. CERT/CC er organisert under Software Engineering Institute ved Carnegie Mellom University. CERT/CC ble operative i 1988, da som det første CERT i verden. Se også UNINETT CERT.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Cc line [engelsk]    Kopi-linje, Kopi-felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CC-test [norsk]    Hormontest for å avdekke begynnende eggstokksvikt hos kvinnen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
CC el. c.c. [forkortelse/akronym]    (Språkrådet anbefaler at man skriver: kopi til)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad