Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
cell [engelsk]    celle [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cell [engelsk]    celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 26 omtrentlig(e)
celluloid [norsk]    fellesnavn for cellulose derivater som blir brukt som base i filmaterialet (se acetatfilm og nitratfilm).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cellulite [norsk]    appelsinhud, cellulitter [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cellegift [norsk]    cytostaticum [med. el. latin]   Cytostatikum er en fellesbetegnelse for en rekke legemidler som har celleskadende eller celledrepende effekt. Cytostatika brukes oftest i behandlingen av kreft, og virker vanligvis ved å hemme den normale celledelingen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cellegift [norsk]    kjemoterapi [med. el. latin]   Behandling med kjemoterapeutika, f.eks. i forbindelse med kreftsykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cella, -ae [latin]    kammer, celle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cellularis [latin]    forsynt med celler [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
cell range [engelsk]    celleområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cellelære [norsk]    cytologi [med. el. latin]   Cytologi er læren om cellers struktur, funksjon og formering.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
active cell [engelsk]    aktiv celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merged cell [engelsk]    sammenslått celle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Celledeling [norsk]    Prosessen der en celle deler seg i 2 nye celler
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Celledeling [norsk]    Celler kan deles via mitose (vanlig celledeling) eller meiose (reduksjonsdeling).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Cellula, -ae [latin]    lite kammer [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
celleavstand [norsk]    cell spacing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
producer cell [engelsk]    produsentcelle [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cellereferanse [norsk]    cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cellular phone [engelsk]    mobiltelefon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Celleteknologi [norsk]    Teknikker for framstilling av levende celler med nye kombinasjoner av genetisk materiale ved sammensmelting av to eller flere celler.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Cellulosegummi [norsk]    E466 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
celluloseacetat [norsk]    se acetatfilm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cellulosenitrat [norsk]    se nitratfilm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
convection cell [engelsk]    konveksjonscelle [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Cellulosepulver [norsk]    E460 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Cellulosepulver [norsk]    E460 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Cellulosenitrat  [norsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
antigen presenting cell [engelsk]    antigenpresenterende celle [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen