Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
celle [siden finnes ikke]    bestanddel i levende organismer rom i fengsel beregnet på fanger, fengselscelle klostercelle rute i datatabell
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
celle [norsk]    cell [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
celle [norsk]    cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
T-celle [norsk]    klasse lymfocytter som primært er involvert i kontroll av cellemedierte immunreaksjoner og i kontroll av B-celleutviklingen. T-cellene koordinerer immunsystemet ved å skille ut lymfokinhormoner.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
T-celle [norsk]    T-lymfocytt [med. el. latin]   En av de hvite celle som inngår i immunsystemet vårt. De er med i forsvaret mot virus og parasittinfeksjoner. De er også hjelpeceller til andre immunceller.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sædcelle [norsk]    Spermium, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fotocelle [norsk]    Lysømfintlig celle som kan omvandle lyspulser til elektriske pulser ved at det skapes variasjoner i en påtrykt spenning (fotocellespenning).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Stamcelle [norsk]    Celler i benmarg som er opphavet til alle andre blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cellegift [norsk]    cytostaticum [med. el. latin]   Cytostatikum er en fellesbetegnelse for en rekke legemidler som har celleskadende eller celledrepende effekt. Cytostatika brukes oftest i behandlingen av kreft, og virker vanligvis ved å hemme den normale celledelingen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cellegift [norsk]    kjemoterapi [med. el. latin]   Behandling med kjemoterapeutika, f.eks. i forbindelse med kreftsykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sædcelle [norsk]    spermicid [med. el. latin]   Det siste utviklingsstadiet i sædcelleutviklingen
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
solarcelle [norsk]    (solcelle). Celle som omvandler lys til elektrisk strøm. I dag dominerende i optiske lydhoder.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cellelære [norsk]    cytologi [med. el. latin]   Cytologi er læren om cellers struktur, funksjon og formering.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nervecelle [norsk]    neuron [med. el. latin]   Celletype som har som oppgave å motta og evt. sende videre et elektrisk signal (nervesignal). Neuroner er nervers minste funksjonelle enheter. Neuronet består av en cellekropp, dendritter og axon. Et elektrisk signal oppstår i eller nær cellekroppen, og sendes så ned aksonet, slik at det, ved hjelp av kalsium som intermediator, frigjøres signalstoffer fra enden av axonet. Disse signalstoffene fester seg (oftest) til dendrittene eller cellelegemet på et annet neuron, slik at et nytt signal dannes. På denne måten kan et nervesignal sendes over flere neuroner, til, fra eller innad i sentral-nervesystemet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
aktiv celle [norsk]    active cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Celledeling [norsk]    Prosessen der en celle deler seg i 2 nye celler
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Celledeling [norsk]    Celler kan deles via mitose (vanlig celledeling) eller meiose (reduksjonsdeling).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
celleområde [norsk]    cell range [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
celleavstand [norsk]    cell spacing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kammer, celle [norsk]    Cella, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
cellereferanse [norsk]    cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
produsentcelle [norsk]    producer cell [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Eukaryot celle [norsk]    Et dyr eller plante som har celler med membran bundet kjerne (eller nukleus).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Somatisk celle [norsk]    En hvilken som helst kroppscelle, unntatt kjønnsceller.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Celleteknologi [norsk]    Teknikker for framstilling av levende celler med nye kombinasjoner av genetisk materiale ved sammensmelting av to eller flere celler.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
konveksjonscelle [norsk]    convection cell [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sammenslått celle [norsk]    merged cell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antigenpresenterende celle [norsk]    antigen presenting cell [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen