Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cementskjøt [norsk]    Filmskjøt der det er brukt filmcement som løser opp acetat og dermed sveiser endene sammen. Kan ikke brukes til polyesterfilm (s.d.).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO