Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
centimeter [bokmål/nynorsk]    (måleenhet) ei enhet for måling av lengde; 0,01 meter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
centimeter [norsk]    cm [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad