Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
centre [engelsk]    senter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
youth centre [engelsk]    ungdomssenter [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
volunteer centre [engelsk]    frivillighetssentral [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
centre frequency [engelsk]    toppfrekvens [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
centre front/back [engelsk]    midtstykke [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
extreme dead centre [engelsk]    dødt ytterpunkt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
centre of excellence [engelsk]    kompetansesenter [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
rehabilitation centre [engelsk]    rehabiliteringssenter [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Joint Research Centre [engelsk]    felles forskningssenter [norsk]   JRC [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
call center / call centre [norsk]    kundesenter, kundetelefon, ringesenter [avløserord]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
European Union Satellite Centre [engelsk]    Den europeiske unionens satellittsenter [norsk]   EUSC [eurojargon]   (EUs desentraliserte organer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
senior citizens' community centre [engelsk]    eldresenter [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune