Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Certificate [norsk]    En engelsk betegnelse for dokument som er utstedt av selskap for å legitimere eiendomsretten til det antall aksjer de enkelte aksjonærer eier.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
certificate [engelsk]    sertifikat [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
certificate [engelsk]    sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 26 omtrentlig(e)
PKI certificate [engelsk]    PKI-sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
root certificate [engelsk]    rotsertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate chain [engelsk]    sertifikatkjede [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate store [engelsk]    sertifikatlager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
X.509 certificate [engelsk]    X.509-sertifikat, X.509-sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
health certificate [engelsk]    helsesertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server certificate [engelsk]    serversertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital certificate [engelsk]    digitalt sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate template [engelsk]    sertifikatmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificates snap-in [engelsk]    snapin-modul for sertifikater [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
X.509 v3 certificate [engelsk]    X.509 v3-sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Qualified Certificate [engelsk]    kvalifisert sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate of tonnage [engelsk]    målebrev [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
certificate trust list [engelsk]    sertifikatklareringsliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
self-signed certificate [engelsk]    egensignert sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate of completion [engelsk]    ferdigattest [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
certificate authority (CA) [engelsk]    sertifikatutsteder, sertifiseringsinstans [norsk]   (sertifikatautoritet, sertifikatinstans)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
certificate of authenticity [engelsk]    ekthetsgaranti [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate revocation list [engelsk]    sertifikatopphevelsesliste (CRL - Certificate Revocation List), sertifikatopphevelsesliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server licensor certificate [engelsk]    lisensgiversertifikat for server [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
User Self Trust Certificate [engelsk]    brukerselvklarert sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Software Publishing Certificate [engelsk]    programvarepubliseringssertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Software Publishing Certificate [engelsk]    programvarepubliseringssertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Public Key Infrastructure certificate [engelsk]    PKI-sertifikat (Public Key Infrastructure) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
certificate revokation/revocation list [engelsk]    (sertifikat)tilbakekallingsliste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Root certification authority certificate [engelsk]    rotsertifiseringsinstanssertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft