Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
certificate revokation/revocation list [engelsk]    (sertifikat)tilbakekallingsliste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no