Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
changer [fransk]    forandre veksle, bytte (penger, klær etc.)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
changer  [engelsk]    bytt [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
heat recovery exchanger [engelsk]    varmeveksler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
scraped surface heat exchanger [engelsk]    skrapevarmeveksler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen