Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
charge-coupled device [engelsk]    lysfølsom krets [norsk]   CCD [akronym]   instrument med lysfølsomme kretser
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen