Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
charter [engelsk]    (jus) dokument, privilegium (jus) konsesjon
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
charter [norsk]    meldingsreglar/meldingsregler, sjarter, forfatningsdokument [avløserord]   (siste gjeld nyheitsgrupper og e-postlister)
Norske avløserord for importord © Språkrådet