Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
check [engelsk]    rute (i et mønster) sjekk sjekk (amerikansk, betalingsmiddel) sjakk in check - i sjakk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Check [norsk]    Check [engelsk]   Når det er en spillers tur til å handle og det ikke har skjedd noe foran vedkommende, kan han velge å melde pass istedenfor å satse eller høyne.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
check [engelsk]    aktivere, krysse av for [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
check [engelsk]    kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
checkbox [engelsk]    avkryssingsboks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
checksum [engelsk]    kontrollsum, sjekksum [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
checkout [engelsk]    betaling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
checksum [engelsk]    kontrollsum [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
check box [engelsk]    avmerkingsboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
checkmate [engelsk]    Sjakk matt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
checkpoint [engelsk]    oppdatere [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
check card [engelsk]    debetkort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
check mark [engelsk]    merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
checkpoint [engelsk]    kontrollpunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Check-Raise [norsk]    Check-Raise [engelsk]   Når en spiller først melder pass og siden høyner i en innsatsrunde.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Media Check [engelsk]    Arkkontroll [norsk]   Arkkontroll er en funksjon som kontrollerer at arkstørrelsen som er valgt for utskriftsjobben, stemmer overrens med størrelsen på arket i skriverens arkmagasin. Dersom størrelsen ikke stemmer overens, vises en feilmelding på skriverens panel.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Check it out [engelsk]    chequealo [spansk]   Fra det engelske yttrykket "Check it out ". Når man vil at du skal se eller følge med på et eller annet.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Sanity check [norsk]    Interne kontroller i databaser som verifiserer at alle tabeller og referanser i et databasesystem er korrekte og konsistente.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
check spelling [engelsk]    stavekontroll [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
check constraint [engelsk]    kontrollskranke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
credit limit check [engelsk]    kredittgrensekontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Checkered Woodpecker [engelsk]    Alvespett [norsk]   Picoides mixtus [latin]   3 JVG 19.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Pardices 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
check mark/checkmark [engelsk]    hake [norsk]   (ofte en grønn «v» som kan bety «OK» el)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cyclic redundancy check [engelsk]    CRC (Cyclic Redundancy Check) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
declarative security check [engelsk]    deklarativ sikkerhetskontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft