Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cherish [engelsk]    holde av, elske; verdsette, sette pris på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cherish justice, o judges of the earth [engelsk]    Diligite justitiam, o judices terrae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom