Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ciellat [samisk]    gjø [norsk]   (v) (-l-) //ii boares beana ciela duššiid (ordtak) 'en gammel hund gjør ikke uten grunn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune