Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
circuit [engelsk]    kretsløp, bane; strømkrets, nettverk; runde, rundtur; omkrets [norsk]   [søøkit] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
circuit [engelsk]    krets [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
circuitry [engelsk]    kretssystem [norsk]   (elektrisk)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
integrated circuit [norsk]    integrert krets, (data)brikke [avløserord]   jf. chip
Norske avløserord for importord © Språkrådet