Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
city (or municipal) council  [engelsk]    kommunestyre [norsk]   (parlamentarisk modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune