Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
civet [fransk]    viltstuing [norsk]   kind of stew [engelsk]   en slags stuing med vilt
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Civettictis civetta [latin]    Afrikasivett [norsk]   African Civet [engelsk]   1 was seen on repeated occasions near the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Small-toothed Palm Civet [engelsk]    Småtannet palmemår [norsk]   Arctogalidia trivirgata [latin]   1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no