Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
class key member [engelsk]    medlem av klassenøkkel, klassenøkkelmedlem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft