Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
clastogenic [engelsk]    klastogen, spalter opp arvestoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen