Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CN [engelsk]    fellesnavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
CNS [engelsk]    sentralnervesystemet [norsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
CNG [akronym]    Compressed Natural Gas [engelsk]   Internasjonal betegnelse for tørrgass under trykk i tanker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
cable needle, cn [engelsk]    hjelpepinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Cnemarchus erythropygius [latin]    Rødstjerttyrann [norsk]   Red-rumped Bush-Tyrant [engelsk]   1 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no