Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
co-pending application [engelsk]    søknad som er til behandling sammen/samtidig med denne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen