Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
coache [norsk]    trene, veilede [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet