Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
coavje [samisk]    abdominal [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
coavjerožohat [samisk]    mageknipe [norsk]   (s) (-g-) //mus lea coavjerožohat 'jeg har mageknipe' //mus coavjji rohcu 'det kniper i magen på meg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune