Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cobmasaddat [samisk]    opptre i flokk [norsk]   (adv) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune