Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
colgada [spansk]    Aksene til begge dansere "lenes" fra hverandre
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb