Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
colour [engelsk]    farge
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
colour [engelsk]    farge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
colour map [engelsk]    fargekart [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill colour [engelsk]    fyllfarge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line colour [engelsk]    strekfarge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spot colour [engelsk]    spotfarge, punktfarge [norsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
colour space [engelsk]    fargeområde [norsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
colour picker [engelsk]    fargeplukker [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
process colour [engelsk]    prosessfarge [norsk]   [bildebehandling/DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
colour selector [engelsk]    fargevelger [norsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
unsightly colour [engelsk]    skjemmende farge [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
colour intensity [engelsk]    fargemetning [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
select by colour [engelsk]    marker etter farge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fool / off colour [engelsk]    Tufs [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
colour separation [engelsk]    fargeseparasjon [norsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
registration colour [engelsk]    registerfarge [norsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Colour Registration [engelsk]    Fargeregistrering [norsk]   Ved CMYK-utskrift (cyan, magenta, gult og sort) brukes overlappende blekk med fargene cyan, magenta, gult og sort. For å best mulig resultat må fargene skrives på spesifikke posisjoner, slik at overlappingene blir nøyaktige. Hvis fargene ikke er plassert riktig i forhold til hverandre, kan utskriften bli uskarp, det kan oppstå hvite felter rundt teksten eller uønskede farger.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
massive/solid colour [engelsk]    ensfarget [norsk]   skriv om med «ensfarget«
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no