Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
commit [engelsk]    sende inn (til CVS), utføre [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
committed [engelsk]    engasjert; forpliktet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
commitment [engelsk]    forpliktelse, avtale, løfte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
commitment [engelsk]    satsning, strategi, engasjement [norsk]   (økon)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
committed cost [engelsk]    igangsatt kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Committee Chair [engelsk]    Komitéleder [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
commit (oneself) [engelsk]    begå; tvangsinnlegge; (forplikte seg, binde seg) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
committee business [engelsk]    komitéforhandlingene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee chairman [engelsk]    komitélederen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee sittings [engelsk]    komitémøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee meetings [engelsk]    komitésamlinger [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee decision [engelsk]    komitévedtak [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee Secretary [engelsk]    Komitésekretær [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
committee preparation [engelsk]    komitéforberedelse [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee of the Regions [engelsk]    Regionkomiteen [norsk]   CoR [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
committee recommendation [engelsk]    komitéinnstillingen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee and Appeals Board [engelsk]    og klagenemnda [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Committee of the Ombudsman for the Armed Forces [engelsk]    Forsvarets ombudsmannsnemnd [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget