Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
commit (oneself) [engelsk]    begå; tvangsinnlegge; (forplikte seg, binde seg) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no