Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
commitment [engelsk]    forpliktelse, avtale, løfte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
commitment [engelsk]    satsning, strategi, engasjement [norsk]   (økon)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen