Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 42 omtrentlig(e)
Committee Chair [engelsk]    Komitéleder [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
joint committee [engelsk]    fellesutvalg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Control Committee [engelsk]    Kontrollutvalget [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Standing Committee [engelsk]    fagkomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee business [engelsk]    komitéforhandlingene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee chairman [engelsk]    komitélederen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee sittings [engelsk]    komitémøter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee meetings [engelsk]    komitésamlinger [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee decision [engelsk]    komitévedtak [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Protocol Committee [engelsk]    protokollkomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Election Committee [engelsk]    valgkomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Election Committee [engelsk]    Valgkomiteen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Committee Secretary [engelsk]    Komitésekretær [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
valuation committee [engelsk]    takstnemnd [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Procedures Committee [engelsk]    Forretningsutvalget [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
cooperative committee [engelsk]    samarbeidsutvalg [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Credentials Committee [engelsk]    fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
convene the committee [engelsk]    kalle sammen komiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee preparation [engelsk]    komitéforberedelse [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Credentials Committee [engelsk]    Fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
considered in committee [engelsk]    komitébehandlet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
referred to a committee [engelsk]    oversendt til en komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee of the Regions [engelsk]    Regionkomiteen [norsk]   CoR [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
put before the committee [engelsk]    brakt fram i komitéen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
committee recommendation [engelsk]    komitéinnstillingen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fully assembled committee [engelsk]    samlet komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee and Appeals Board [engelsk]    og klagenemnda [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
staff consultation committee [engelsk]    medbestemmelsesutvalget [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Working Procedures Committee [engelsk]    arbeidsordningskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
be dealt with by a committee [engelsk]    behandles av en komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
working environment committee [engelsk]    arbeidsmiljøutvalg [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
to be decided by the committee [engelsk]    etter nærmere bestemmelse av komiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
attend meetings of the committee [engelsk]    møte i utenrikskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
The Working Procedures Committee [engelsk]    Arbeidsordningskomiteen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Preparatory Credentials Committee [engelsk]    den forberedende fullmaktskomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Preparatory Credentials Committee [engelsk]    forberedende fullmaktskomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
EEA Joint Parliamentary Committee [engelsk]    parlamentarikerkomiteen for EøS [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
place information before the committee [engelsk]    legge fram opplysninger for komiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
The Enlarged Foreign Affairs Committee [engelsk]    Den utvidede utenrikskomité [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
take place in the fully assembled committee [engelsk]    foregå i samlet komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Committee of the Ombudsman for the Armed Forces [engelsk]    Forsvarets ombudsmannsnemnd [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Norwegian Group of the Interparliamentary Union -- Executive Committee [engelsk]    Den norske gruppe av den interparlamentariske union -- Styret [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet