Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
compartment [engelsk]    avdeling, rom; skott; kupé [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
compartment [engelsk]    kammer, avlukke, cellegruppe, cellepopulasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
compartmentalize [engelsk]    sette i bås [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cargo compartment [engelsk]    lasterom [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening