Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
compass [engelsk]    kompass [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
encompass [engelsk]    omfatte; omgi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
compassion [engelsk]    medfølelse, medlidenhet; barmhjertighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
compass bowl [engelsk]    kompasshus [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
compass card [engelsk]    kompassrose [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
compassionate [engelsk]    ha medlidenhet med, ha medfølelse med; medfølende, medlidende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bearing compass [engelsk]    peilekompass [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
hanging compass [engelsk]    sladrekompass [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening