Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
compass card [engelsk]    kompassrose [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening