Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
complement [engelsk]    komplement(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
complementary colors [engelsk]    komplementærfarger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
complement set operator [engelsk]    mengdeoperatoren komplement [norsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Complementary Metal Oxide Semiconductor [engelsk]    CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Complementary metal–oxide–semiconductor [engelsk]    CMOS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad