Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
conditional access [norsk]    (betinget tilgang) Kontrollsystem som kun tillater tilgang hvis gitte betingelser (f.eks. krypteringsnøkler) er til stede.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO