Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
conditions [engelsk]    betingelser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
ambient conditions [engelsk]    forhold som hersker i omgivelsene, romtemperatur, -trykk og -fuktighet, ambiente forhold/betingelser [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
environmental conditions [engelsk]    miljøforhold [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
minimum ambient conditions [engelsk]    verst tenkelige forhold [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
investigation of ground conditions [engelsk]    grunnundersøkelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [engelsk]    Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår [norsk]   EUROFOUND [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen