Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
configuration file [engelsk]    konfigurasjonsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
source code configuration file [engelsk]    konfigurasjonsfil for kildekode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft