Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
configure [engelsk]    sette opp, oppsett, innstillinger [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
reconfigure [engelsk]    omstrukturere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
configure-to-order [engelsk]    konfigurer i henhold til kundespesifikasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft